Globálne VIP

Survival VIP výhody

# Výhoda Silver VIP Gold VIP Platinum VIP
# Lietanie /fly
# EnderChest /ec
# Crafting Table /wb
# Čapica /hat
# Uzdravenie /heal
# Nastavenie skinu /skin
# Nesmrtelnosť /god
# Teleport hráča na seba /tpahere
# Opravovanie vecí /repair
# Farebné písmo
# Nastavenie počasia pre hráča /ptime, pweather
# Kity /kit  Silver Kity Silver +  Gold Kity Všetky Kity
# Maximálny počet rezidencii 3 6 10
# Maximálny počet homes 5 10 15
# Veľkosť rezidencie 100×100 200×200 300×300

Slimefun VIP výhody   

# Výhoda Silver VIP Gold VIP Platinum VIP
# Lietanie /fly
# EnderChest /ec
# Crafting Table /wb
# Čapica /hat
# Uzdravenie /heal
# Nastavenie skinu /skin
# Po zomretí Vám ostanú XP
# Nesmrtelnosť /god
# Teleport hráča na seba /tpahere
# Opravovanie vecí /repair
# Farebné písmo
# Nastavenie počasia pre hráča /ptime, pweather
# Kity /kit  Silver Kity Silver +  Gold Kity Všetky Kity
# Maximálny počet rezidencii 3 6 10
# Maximálny počet homes 5 10 15
# Veľkosť rezidencie 100×100 200×200 300×300

               POZNÁMKA: Pri zakúpení VIP súhlasíte s pravidlami servera pre platby VIP a iné doplnky.